Select Page

bathrium.ro

  1. TERMENI ȘI CONDIȚII

Folosirea site-ului www.bathrium.ro presupune acceptarea prezentelor Termeni și Condiții de către utilizator.

2. COMPANIA

BESTPASCA LEBAR SRLJ30/89/2012CIF: RO29734242IBAN
Adresa: Str. Gheorghe Baritiu 27, Satu Mare, Judet: Satu Mare 

3. INFORMAȚII GENERALE

Imaginile publicate pe site sunt conforme cu realitatea, însa uneori nuanțele culorilor produselor pot să difere ușor, ca urmare a procesului de execuție al fotografiilor sau a setărilor monitorului tau. Clienții www.bathrium.ro vor fi întotdeauna informați dacă un produs se poate produce la comandă, în cât timp se va prelucra și în cât timp va ajunge la ei. Aceste informații vor fi transmise prin e-mail sau telefon. Imaginile cu produsele, ofertele, prețurile și concursurile pot fi schimbate în prealabil, fără o notificare specifică. Produsele comercializate prin intermediul www.bathrium.ro, vor fi insoțite în momentul livrării de factură fiscală sau de bon fiscal.

4. PROPRIETATEA – DREPTURI DE AUTOR

Utilizarea site-ului www.bathrium.ro  implică acceptarea anumitor termeni și condiții de utilizare, evident, sub forma unui contract legal între utilizator și BESTPASCA LEBAR SRL, de aceea, se recomandă citirea cu atenție a paragrafelor următoare.Vizitarea sau cumpărarea produselor de pe site-ul www.bathrium.ro implică în mod automat, acceptarea acestor termeni și condiții. De asemenea, folosirea oricăror alte servicii curente sau viitoare furnizate de BESTPASCA LEBAR SRL, implică acceptarea acelorași termeni și condiții.Întregul conținut al site-ului www.bathrium.ro este protejat conform legii dreptului de autor și legilor privind drepturile de proprietate intelectuală. Folosirea fără acordul scris al BESTPASCA LEBAR SRL a oricăror elemente aparținând site-ului www.bathrium.ro se pedepsește conform legilor în vigoare.Societatea NU conferă dreptul utilizatorului de a modifica parțial sau integral site-ul web, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră fără acordul societății. Vizitatorul / Clientul nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web. Vă aducem la cunoștință că Bathrium este marcă înregistrată, în acest sens orice utilizare a mărcii fără acordul societății fiind pedepsită conform legii. Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a BESTPASCA LEBAR SRL. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către BESTPASCA LEBAR SRL. Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

6. CLIENȚII – CONFIDENȚIALITATE

Clientul are obligația de a păstra confidențialitatea asupra informațiilor despre care a luat la cunoștință cu ocazia accesării și utilizării site-ului, precum și cu ocazia comunicărilor transmise pe parcursul înregistrării, autentificării, plasării și onorării comenzilor și alte asemenea aspecte în legătură cu utilizarea site-ului. Clientului îi este interzis să dezvăluie către terți raporturile sale cu BESTPASCA LEBAR SRL, fără consimțământul expres al societății, oferit în prealabil în scris.Transmiterea de către Client de informații sau materiale prin intermediul acestui site, idei, concepte, know-how, tehnici, etc. ne oferă acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Disponibilitatea unui produs în stoc, fie că face parte dintr-o promoție sau nu, este anunțată prin email după plasarea comenzii de către Client.www.bathrium.ro are o politică strictă de respectare a confidențialității datelor clienților.Comerciantul garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către Comerciant pentru a-i trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale către Comerciant nu implică obligativitate din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date.Prin acesarea site-ului și a produselor noastre, BESTPASCA LEBAR SRL prelucrează datele dvs. cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor pentru care aceste date au fost solicitate și stocate. In ceea ce privește drepturile dvs. în calitate de persoană vizată astfel cum sunt ele garantate de Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date vă rugăm să accesați Politica de Securitate pusă la dispoziție și celelalte măsuri implementate pentru garantarea drepturilor dvs.

7. INFORMAȚII PRODUSE 

 BESTPASCA LEBAR SRL rezervându-și dreptul de a le modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare orice detaliu. 

8. MODIFICARI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

S.C. BESTPASCA LEBAR SRL își rezervă dreptul, de a efectua schimbări în orice moment cu privire la conținutul site-ului www.bathrium.ro , politica, termenii și condițiile de utilizare, fără a fi necesară o notificare prealabilă către utilizatori în acest sens, desi vom fi atenți să anunțăm clienții despre aceste modificări. Utilizatorul site-ului www.bathrium.ro are obligația de a verifica în mod regulat termenii și conditiile de utilizare. În cazul în care nu este de acord cu modificările aduse acestora de catre BESTPASCA LEBAR SRL., va înceta utilizarea site-ului. Dacă utilizatorul continuă să folosească site-ul, se considera ca este de acord cu modificările efectuate.

9. FORȚA MAJORA

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

10. LEGEA APLICABILĂ

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între Comerciant și Client în legătură cu raporturile decurgând din prezentul Contract urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din ORAS.

11. DISPOZIȚII FINALE

Acest site este deținut de către BESTPASCA LEBAR SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site. BESTPASCA LEBAR SRL are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Clientul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează site-ul. Clientul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau plasării unei comenzi pe site.BESTPASCA LEBAR SRL organizează periodic diferite Promoții care sunt anunțate pe site. Promoțiile își încep valabilitatea în momentul activării acestora pe site și își încetează valabilitatea din momentul inactivării acestora pe site. Promoțiile nu se cumulează între ele sau cu alte reduceri și sunt valabile numai în limita stocului.